Sprievodcovia

Oprava: Kód chyby obchodu Windows 10 0x80072F30

Kód chyby 0x80072F30 je spojený s obchodom Windows Store a jedná sa o chybu, ktorá v zásade bráni úspešnému spusteniu obchodu Windows Store. Windows Store je rezidentným trhom aplikácií pre všetky verzie operačného systému Windows počnúc systémom Windows 8, čo znamená, že program hrá neoddeliteľnú úlohu aj v najnovšej a najlepšej verzii operačného systému Windows 10.

To, že nemôžete otvoriť a pristupovať k obchodu Windows Store, znamená, že nebudete môcť inštalovať žiadne nové aplikácie ani aktualizovať aplikácie, ktoré už boli v počítači nainštalované. To je dôvod, prečo je kód chyby 0x80072F30 tak vážna záležitosť. Kód chyby 0x80072F30 môže byť spôsobený čímkoľvek, od zastavenej služby Windows Update po poškodenú vyrovnávaciu pamäť systému Windows Store alebo čímkoľvek medzi tým. Našťastie pre kohokoľvek, kto trpí týmto problémom, je možné kód chyby 0x80072F30 opraviť na konci používateľa. Nasleduje niekoľko najefektívnejších riešení, ktoré by ste mali vyskúšať, aby ste mohli opraviť chybový kód 0x80072F30 a získať späť schopnosť úspešne otvoriť Windows Store.

Riešenie 1: Skontrolujte, či sa služba Windows Update spustí automaticky

Akokoľvek to môže znieť prekvapivo a bizarne, zdá sa, že existuje korelácia medzi automatickým spustením a bezproblémovým spustením služby Windows Update a úspešným spustením a úspešným spustením obchodu Windows Store v počítači so systémom Windows 10. Ak bola služba Windows Update vo vašom počítači zastavená alebo nebola nakonfigurovaná tak, aby sa automaticky spustila pri štarte počítača, môže to spôsobiť, že nebudete môcť úspešne spustiť Windows Store a pri každom spustení sa zobrazí chybový kód 0x80072F30. skús to urobiť. V takom prípade by problém mal vyriešiť iba spustenie služby Windows Update a zaistenie automatického spustenia po spustení systému Windows.

Stlačte tlačidlo Logo systému Windows kľúč + R otvoriť a Bež.Typ services.msc do Bež dialógové okno a stlačte Zadajte.

Posuňte sa nadol v zozname služieb, kým nenájdete ikonu Aktualizácia systému Windows.Ak aktualizácia systému Windows služba ešte nie je spustená, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a kliknite na ikonu začať skutočne spustiť službu.

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aktualizácia systému Windows službu znova. Tentokrát kliknite na Vlastnosti. Otvorte rozbaľovaciu ponuku pred Typ spustenia možnosť a vyberte Automaticky. Kliknite na Podať žiadosť a Ok na ceste von.Reštart po zavedení počítača by sa mal váš počítač a obchod Windows Store úspešne spustiť. Ak to ani po reštarte nefunguje, zopakujte rovnaké kroky pre službu Windows Store.

Riešenie 2: Resetujte vyrovnávaciu pamäť Windows Store

Resetovanie medzipamäte obchodu Windows Store v zásade umožňuje vyčistiť bridlicu obchodu Windows Store. Resetovanie medzipamäte obchodu Windows Store zbavilo ľudí, ktorých sa to týka, množstvo problémov súvisiacich s Windows Store, ktoré zahŕňajú kód chyby 0x80072F30. Ak chcete resetovať vyrovnávaciu pamäť Windows Store, musíte:

Stlačte tlačidlo Logo systému Windows kľúč + R otvoriť a Bež. Typ wsreset.exe do Bež dialógové okno a stlačte Zadajte . ALEBO kliknite na tlačidlo OK.

Reštart váš počítač a problém by nemal pretrvávať, keď sa počítač spustí.

Riešenie 3: Nastavte v počítači správny čas, dátum a časové pásmo

Obchod Windows Windows používateľa Windows 10 sa po spustení neotvorí alebo zlyhá častejšie a pozdraví ho chybovým kódom, ako napríklad 0x80072F30, jednoducho preto, lebo jeho počítač má správnu konfiguráciu času, dátumu a časového pásma. Ak nesprávne nastavenie času a dátumu spôsobilo v počítači so systémom Windows 10 chybový kód 0x80072F30, sú nasledujúce kroky, ktoré musíte dodržať, aby ste problém vyriešili a obnovili prístup do obchodu Windows Store:

Otvor Ponuka Štart. Kliknite na nastavenie.

Kliknite na Čas a jazyk. Zakázať Nastaviť čas automaticky.Pokračujte a nastavte správny čas a dátum.

Pri výstupe si nezabudnite v počítači nakonfigurovať správne časové pásmo.Uložiť všetky vaše nové nastavenia.

Reštart váš počítač a Windows Store by sa mal po spustení úspešne spustiť.

Riešenie 4: Porozprávajte sa so svojím poskytovateľom internetových služieb

Ak všetky tri riešenia uvedené vyššie nepracovali pre vás, je vysoko pravdepodobné, že problém nie je na vašej strane, ale na konci vášho poskytovateľa internetových služieb. V niektorých prípadoch môže poskytovateľ internetových služieb (nevedomky) zabrániť svojim používateľom v prístupe k určitým aplikáciám a programom blokovaním ich internetového pripojenia v komunikácii so službami pre konkrétnu aplikáciu alebo program. Ak váš ISP blokuje pripojenie na internet v komunikácii so servermi Windows Store, nebudete môcť úspešne spustiť Windows Store a pri každom pokuse sa zobrazí chybový kód 0x80072F30. Jediným riešením v tomto prípade je hovoriť so svojím poskytovateľom internetových služieb a informovať ich o takom probléme, aby bolo možné problém vyriešiť.

Značky 0x80072F30