Sprievodcovia

Oprava: Funkčné klávesy Toshiba nefungujú

Toto sú klávesy, ktoré fungujú, keď sú stlačené klávesom Fn. Niekedy sú tieto kľúče deaktivované, takže ich nebudete môcť použiť. Ako je napríklad nastavenie jasu, zapnutie / vypnutie Wi-Fi. Oprava problému je veľmi jednoduchá:

Najskôr to otestujte stlačením Fn a funkčné tlačidlo, ako napríklad (F6). Nefunguje?

Riešenie problémov s nastaveniami karty Flash:

1. Kliknite na Štart a prejdite na Všetky programy ->  Toshiba ->Verejné služby.

2. Kliknite na „Reštartujte kartu Flash”Možnosť.

3. Vyhľadajte nastavenia pre nastavenie karty Flash a uistite sa, že deaktivovať všetky funkčné klávesy možnosť nie je začiarknutá.

Ak to nefunguje, navštívte webovú stránku spoločnosti Toshiba //support.toshiba.com/drivers a znova si stiahnite ovládače kariet Flash. Akonáhle ste na webe, vyhľadajte ovládače pre váš model. Je to ľahké a hneď po stiahnutí ich spustite a nainštalujte.