Sprievodcovia

RIEŠENÉ: Chyba E05 na tlačiarni Canon

Chyba E05 v tlačiarňach Cannon sa vyskytuje z dôvodu problému s kompatibilitou atramentových kaziet nainštalovaných v tlačiarni. Táto chyba E05 sa vyskytuje aj v prípade, že atramentová kazeta nie je správne nainštalovaná. Atramentová kazeta v tlačiarňach Canon má malý otvor, cez ktorý vypúšťa atrament, ktorý sa má použiť na určitý papier, a preto, ak sa tlačiareň dlhšiu dobu nepoužíva, môže atrament vyschnúť a zablokovať otvor kazety. Chyba E05 môže byť spôsobená aj rozložením kazety v držiaku alebo nutnosťou výmeny kazety. Táto otázka je bežná a dá sa ľahko vyriešiť.

Metóda 1: (Resetovanie tlačiarne)

Zapnite tlačiareň

Vydrž Prestaň na 5 až 6 sekúnd reštartujte tlačiareň.

Teraz je pripravený na použitie.

Metóda 2: (Preinštalovanie a odstránenie blokovania)

Otvorte kryt veka zo vzácnej hornej časti tlačiarne Canon.

Uvidíte nainštalovanú atramentovú kazetu

Stlačte dva zacvakávacie zámky umiestnené na bočných stranách držiaka kazety a atramentová kazeta sa vysunie.

Teraz skontrolujte kazetu, či neobsahuje nejaké prachové častice alebo či nemá v otvore zaschnutý atrament, ktorý by mohol spôsobiť upchatie.

Vyčistite kazety tkanivom a znova nainštalujte atramentovú kazetu do držiaka.

Ak chyba stále pretrváva, musíte atramentovú kazetu vymeniť.

Metóda 3: (Výmena atramentovej kazety)

Kúpte si atramentovú kazetu pre tlačiareň Canon od miestneho predajcu elektroniky.

Znova nainštalujte kazetu podľa postupu podľa metódy 1.